Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Föreningen

Styrelsen

Uppdraget

Vågskålen

Förvalt-ningsrätten

Program

Styrelse from årsmötet 2019:

Ordförande Gunilla Bergström
Vice ordförande Annicka Blommé
Kassör Håkan Björndahl
Aktivitetsansvarig Britt Synnerholm
Webbansvarig Erik Levlin
Mail till styrelsen:nffrsattnmrf.se
Valberedning from årsmötet 2019:
Sammankallande Marianne Themptanderthemptandertelia.com
  Lars-Gunnar Wallinwallinlarsgunnargmail.com
  Marita Rosmaritaros2017gmail.com
  Webbkreatör: Erik Levlin