Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Föreningen

Styrelsen

Uppdraget

Vågskålen

Förvalt-ningsrätten

Program

Styrelse from årsmötet 2019:

Ordförande Gunilla Bergström
gunillahownit.nu
Vice ordförande Annicka Blommé annicka.blommetelia.com
Kassör Håkan Björndahl hakan.bjorndahlhotmail.com
Sekreterare Anna-Lena Gemming anneletelia.com
Aktivitetsansvarig Britt Synnerholm brittsynnerholmhotmail.com
Webbansvarig Erik Levlin  levlinkth.se
Valberedning from årsmötet 2019:
Sammankallande Marianne Themptander themptandertelia.com
  Lars-Gunnar Wallin wallinlarsgunnargmail.com
  Marita Ros maritaros2017gmail.com


  Webbkreatör: Erik Levlin