Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Föreningen

Styrelsen

Uppdraget

Vågskålen

Förvaltningsrätten

Program

Inom Förvaltningsrätten finns det tre avdelningar, Allmänna avdelningen som i sin tur är uppdelad i olika rotlar angående överklagningar i sociala mål, LVU, LVM och även sk psykmål då rätten åker till olika psyksjukhus i länet för bedömning i efter överläkarens ansökan om fortsatt vård. Migrationsdomstolen som också är uppdelad i sina rotlar och länder i fråga om asylmål men också medborgarskap och andra ärenden med anknytning till migration. Den sista är Skatteavdelningen som handar ärenden om skatt och bokföringsbrott mm och som inte har så stor belastning utan tar en del från allmänna avdelningen när det kniper.

Vi har ett AU för samarbete med Förvaltningsrätten med kontaktpersoner för Förvaltningsrätten, Therese Eklund Svensson, Anders Mellstrand och Magnus Åhammar.

  Webbkreatör: Erik Levlin