Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Föreningen

Styrelsen

Uppdraget

Vågskålen

Förvalt-ningsrätten

Program

Program 2019

Program 2018

30 augusti kl 08:30-10:30 S:t Görans Psykriatri – Tema: LPT/LRV; Vårdvägen 1, Stockholm.
Anmälan skall göras till Britt Synnerholm, tel: 070-73014 86 senast 24 augusti.

9 oktober kl 09.00-11:30 Tullverket – Tema: Punktskattekontroller, Tegeluddsvägen 98, Stockholm.
Anmälan skall göras till Britt Synnerholm, tel: 070-73014 86 senast 3 oktober.

31 oktober kl 16.15 extra årsmöte kommeri Nämndemannarummet angående styrelsens uppdrag i enlighet med motion från årsmötet om förutsättningarna för medlemskap i Nämndemännens riksförbund.

Årsmöte måndag 26 mars kl 17:30 på Café Tegeludden Tegeluddsvägen 1.

Program 2017

Program 2016

Program 2015

Program 2014

Program 2013

Program 2012

  Webbkreatör: Erik Levlin