Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Föreningen

Styrelsen

Uppdraget

Vågskålen

Förvaltningsrätten

Program


Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad rör tjänstgöringen som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm samt att verka för vidareutbildning och information i aktuella frågor. Föreningen är partipolitisk neutral.

Medlem i föreningen kan den vara som är vald till nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Medlemskapet är giltigt då fastställd avgift erlagts. Den för nästkommande kalenderår gällande avgiften fastställs av årsmötet. Medlemskap upphör då uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten upphör.

Stadgar

Extra årsmöte 7 november 2017 har antagit nya stadgar (klicka här). Tidigare stadgar antogs på ett extra årsmöte 1996 och ändrades 2008 då Nämndemannaföreningen utträdde ur Nämndemännens Riksförbund, samt 2010 då föreningen ändrade namn till "Nämndemannaföreningen vid Förvaltningrätten" då rätten ändrade namn från Länsrätt till Förvaltningsrätt.

Nämndemännens Riksförbund

Extra årsmöte 22 maj 2019 beslöt att föreningen skall åter bli medlem i Nämndemännens Riksförbund.

Medlemsavgift

Medlemsvgiften till föreningen som för 2019 är 150 kr betalas till bankgiro 418-5716.
Betalas medlemsavgiften under november-december 2019, så gäller den även för 2020 med reservation för eventuell höjning.
  Webbkreatör: Erik Levlin