Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Föreningen

Styrelsen

Uppdraget

Vågskålen

Förvaltningsrätten

Program


Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad rör tjänstgöringen som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm samt att verka för vidareutbildning och information i aktuella frågor. Föreningen är partipolitisk neutral.

Medlem i föreningen kan den vara som är vald till nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Medlemskapet är giltigt då fastställd avgift erlagts. Den för nästkommande kalenderår gällande avgiften fastställs av årsmötet. Medlemskap upphör då uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten upphör.

Stadgar

Extra årsmöte 7 november 2017 har antagit nya stadgar (klicka här). Tidigare stadgar antogs på ett extra årsmöte 1996 och ändrades 2008 då Nämndemannaföreningen utträdde ur Nämndemännens Riksförbund, samt 2010 då föreningen ändrade namn till "Nämndemannaföreningen vid Förvaltningrätten" då rätten ändrade namn från Länsrätt till Förvaltningsrätt.

Nämndemännens Riksförbund

Extra årsmöte 22 maj 2019 beslöt att föreningen skall åter bli medlem i Nämndemännens Riksförbund.

Medlemsavgift

Medlemsvgiften för 2020 är 250 kr att betalas till bankgiro 418-5716. Skriv namn och e-postadress på inbetalningen. Medel även i annan förening ansluten till Nämdemännens Riksförbund betalar 100 kr.

  Webbkreatör: Erik Levlin